Az egyesület céljai

Az egyesületünk szándéka, hogy saját kezünkbe vegyük a szakmánk sorsát, irányítását és képviseletét Magyarországon. Ezért célunk:

 • A szakmánk mérnöki jellegének karakteres megjelenítése, erősítése, mérnöki tekintélyének növelése az iparban és a gazdaságban. A hazai ipar ismereteinek fejlesztése erről a mérnöki területről és a szakembereinek alkalmazhatóságáról.
 • A szakmánk mérnöki jellegének karakteres megjelenítése, erősítése, mérnöki tekintélyének növelése a hazai oktatási, kutatási és tudományos rendszerben.  A többi mérnöki tudományhoz hasonlóan, és a nemzetközi gyakorlattal összhangban, a vegyészmérnöki tudomány az oktatásban és a tudományban is önálló szakmai és szervezeti területtel rendelkezzen. Különüljön el az alaptudományoktól, hogy a képzés és a kutatás szakszerű, szakma-specifikus legyen. A képzést és a kutatást a saját, a vegyészmérnöki tudományhoz sorolható tapasztalt mérnökök (vegyészmérnökök), egyetemi oktatók, kutatók és professzorok végezzék. Ez feltétele a megfelelő alaptudással rendelkező vegyészmérnökök képzésének és a szakmaterületünkhöz köthető valós technológiai fejlődés létrejöttének, az ipari innováció megvalósításának.
 • A tagok szaktudásának folyamatos fejlesztése, a már megszerzett tudás továbbadása, a mérnöktovábbképzés megvalósítása. A képzések hazai és nemzetközi akkreditációjának elérése.
 • A tagok szakmaszeretetének erősítése, a hivatástudatuk kialakulásának elősegítése.
 • A tagok szakmai pályafutásának támogatása.
 • A szakma és a tudományterület fejlesztésében való aktív részvétel. A tudományos és szakmai információk mindenki számára nyitott hozzáférésének, terjesztésének, az un. „Open Acces” szemléletnek a támogatása, elterjedésének elősegítése a termelési és tervezési tapasztalatok átadásában, tiszteletben tartva és szükségesnek tekintve az új szellemi termékek szabadalmi védelmét, az adatvédelmi törvényeket és a valóban bizalmas üzleti információk védelmét, de elítélve a felesleges titkosításokat, amelyek hátráltatják a szakma fejlődését.
 • Az önálló hazai iparosodást erősítő szemléletformálás. Az adottságainkra épülő, nyereséget termelő, mérethatékony ipari technológiák hazai kialakításának, beruházásának szakmai elősegítése. E mellett, illetve ezen túlmenően azon törekvések elősegítése, szakmai támogatása is, amelyeknek a célja, hogy a magyar gazdaság is valósítson meg, dolgozzon ki, állítson elő és fejlesszen tovább gyártási/ipari technológiákat, amihez egyrészt a hazai ipartól, gazdaságtól várjuk a szükséges kutatási forrásoknak és a kockázati tőkének a biztosítását, másrészt a hazai mérnököktől várjuk azt a szemléletet, hogy mi magunk is képesek vagyunk valódi innovációs tevékenységre.
 • A hazai szakmai közösség építése, fenntartása. A különböző generációk közötti szakmai együttműködés elősegítése, megteremtése.
 • Az egyesületi tagok szakértelmének a hasznosítása.
 • A többi mérnöki területtel való együttműködés fejlesztése.
 • Az Egyesület szolgáltatását igénylő személyek és szervezetek vegyészmérnöki tudományterülethez köthető fejlődésének elősegítése.
 • A szakma történelmének megőrzése, ápolása.
 • A széleskörű hazai szakmai képviselet kialakítása. Ezen belül célunk a gazdaságot, az ipart, a környezetvédelmet, a kereskedelmet, a kutatás-fejlesztést és az oktatást irányító kormányzati szervek munkájának szakmai segítése, valamint annak megvalósítása, hogy az egyesület részt vegyen a Magyar Szabványügyi Testület, a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Akkreditációs Testület munkájában és az igazságügyi szakértői munkákban.
 • Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, az egyesület bekapcsolása a nemzetközi szakmai vérkeringésbe, tevékenységbe. Célunk a külföldi társ egyesületekkel és szervezetekkel a közvetlen munkakapcsolatok kialakítása, a nemzetközi konferenciákon való aktív részvétel, valamint a külföldi munkák végzése is.
 • Az egyesületi védjegy („brand”) megteremtése, kialakítása. Ezért az Egyesület neve, emblémája csak az Egyesület engedélyével használható.
 • A közhasznú civil szervezeti státusz elérése és megtartása.
 • Az Egyesület anyagilag stabil, önfenntartó működésének elérése, annak megőrzése, továbbá a gazdasági erejének növelése.