Témavezetés

Szakdolgozat, diplomamunka, PhD doktori konzulensi, témavezetői és bírálói szolgáltatások az iparvállalatok segítségével.